Υπηρεσίες Κτηνιατρείου

 • Παθολογικό τμήμα
 • Χειρουργικές επεμβάσεις με χρήση αναισθητικής μηχανής και monitor για έλεγχο ζωτικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της επέμβασης
 • Εξετάσεις αίματος σε ιδιόκτητο, σύγχρονο βιοχημικό αναλυτή αλλά και σε συνεργασία με αξιόπιστα εξωτερικά εργαστήρια
 • Ορολογικές εξετάσεις για διάγνωση νοσημάτων
 • Εμβολιασμοί μετά από δημιουργία κατάλληλου εμβολιακού προγράμματος
 • Οδοντιατρική περίθαλψη
 • Καθαρισμός δοντιών με χρήση οδοντιατρικού υπερήχου
 • Δημιουργία κατάλληλου, κατά περίπτωση, προγράμματος διατροφής
 • Επιλογή κατάλληλου προγράμματος τακτικών αποπαρασιτισμών
 • Βασική συμπεριφορά
 • Επισκέψεις κατ'οίκον
 • Επείγοντα